Belastingrente voor de VPB gaat per 1 maart van 8% naar 10,5%!

Belastingrente voor de VPB gaat per 1 maart van 8% naar 10,5%!

Het belastingrentepercentage voor de vennootschapsbelasting (VPB) is nu nog 8%, maar stijgt per 1 maart 2023 naar 10,5%! Zorg er daarom voor dat de voorlopige aanslag VPB die voor 2023 is ontvangen zo goed mogelijk aansluit bij de te verwachten winst van de bv voor 2023 of vraag om een voorlopige aanslag als deze nog niet ontvangen is.

Lees meer...

IB-aangifte 2022: alimentatie en giften als aftrekpost?

De belastingaangifte over 2022 staat alweer bijna voor de deur. Een goed moment om je geheugen eens  op te frissen. Welke fiscale aftrekposten zijn er en hoe maak ik er optimaal gebruik van? Wist je bijvoorbeeld dat je partneralimentatie en giften als aftrekposten kunt gebruiken?

Partneralimentatie

Wanneer je bent gescheiden mag je de kosten voor partneralimentatie en andere zogenaamde onderhoudsverplichtingen aftrekken van je inkomen in box 1. Het maakt daarbij niet uit op welke wijze de regeling tot stand is gekomen. Het gaat er om dat de regeling door beide partijen is vastgelegd.

Let op! Val je in de hoogste schijf met een inkomen boven €69.398, dan mag je de alimentatie niet aftrekken tegen gebruikelijke tarief van 49,5 procent maar tegen 40 procent. Daarnaast zijn er situaties waarin een afkoopsom ook aftrekbaar is, schrijft Business Insider.

Eigen woning?

In situaties waarbij een voormalig partner in een huis woont dat een gezamenlijk bezit is, dan mag ook het eigenwoningforfait voor het betreffende deel van het afgetrokken worden als alimentatie. Bovendien moet je wanneer je al langer dan twee jaar bent gescheiden en nog altijd mede-eigenaar bent van het huis, de waarde van jouw deel van het huis en de bijbehorende schuld aangeven in box 3.

Ontvangende partij

Kosten voor een advocaat of juridische procedure bij het vaststellen van alimenatie zijn niet aftrekbaar. Daarentegen mag de ontvangende partij de kosten voor het verkrijgen van de alimentatie of afkoopsom wel aftrekken. Daar vallen niet alleen de kosten voor de advocaat onder maar ook bijvoorbeeld incassokosten, relefoonkosten, reiskosten en postzegels onder.

De onvangen alimentatie, afkoopsom, eigenwoningforfait of huur die je ex-partner betaalt moeten worden opgegeven als inkomen. En daarover moet belasting worden betaald. Bovendien kan de ontvangen alimentatie invloed hebben op eventuele toeslagen. Dat geldt overigens niet voor kinderalimentatie. Kinderalimentatie is namelijk fiscaal neutraal.

IACK

Mensen die een baan combineren met de zorg voor jonge kinderen tot 13 jaar oud, kan eventueel recht hebben op de zogenaamde inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Hiervoor gelden echter wel verschillende voorwaarden. Men moet bijvoorbeeld boven een drempelinkomen verdienen (€5.220 in 2022). Bovendien mag het inkomen niet hoger zijn dan dat van een eventuele partner.

Giften

Giften aan goede doelen zijn fiscaal aftrekbaar in box 1. Ook hiervoor geldt: in de hoogste schijf is de aftrek maximaal 40 procent. Let op! Er geldt een niet-aftrekbare drempel. Alle giften samen moeten hoger zijn dan 1 procent van je drempelinkomen. Daarbij geldt een minimum van €60. Elke euro boven de drempel is aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting.

Dit kan overigens niet zonder grens. Het is bijvoorbeeld niet toestaan meer dan 10 procent van je drempelinkomen af trekken. De max voor een inkomen van €30.000 is dus bijvoorbeeld €3.000. Wanneer men periodieke giften doet geldt er geen drempel of maximum. Een gift aan een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI) mag met 25 procent worden verhoogd op de belastingaangifte. Daarbij geldt wel een maximum van €1.250 per jaar.

Er gelden overigens wel strenge eisen. Het goede doel moet officieel zijn erkend als ANBI door de fiscus. Bovendien mag je geen tegenprestatie hebben ontvangen voor je gift.

Periodieke giften

Voor periodieke giften gelden andere regels. Zo bestaat er geen drempel en maximumaftrek voor ANBI-giften van minimaal vijf jaar. Deze zijn dus volledig aftrekbaar. Dit moet echter wel schriftelijk worden vastgelegd. Daarnaast kunnen donaties aan een vereniging ook onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn. Dus als je een vereniging wil steunen en daarbij gebruik wil maken van belastingvoordeel, dan kun je het beste een periodieke gift doen. Vanaf 2023 is er wel een maximum van €250.000 euro per jaar ingesteld. Wie voor 4 oktober 2022 een periodieke gift is aangegaan mag deze nog tot 2027 volledig aftrekken in box 1, aldus Business Insider. (BRON: BUSINESS INSIDER)

Heeft u hier vragen over?

Neem contact met ons op en wij helpen u graag!

Werktijdverkorting vanwege Corona?

werktijdverkorting-verharen-administratie-advies web

Alle bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus kunnen gebruik maken van werktijdverkorting. Daarvoor vraag je op een speciale website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een vergunning aan. 

Voorwaarde is dat er binnen je bedrijf gedurende minimaal 2 en maximaal 24 weken tenminste 20% minder werk is voor jouw personeel.

Die 20% wordt beoordeeld door al jouw personeel bij elkaar te nemen (dus van al jouw afdelingen, bedrijfsonderdelen en vestigingen). 

Uitzonderingen:  

  • Jouw zieke werknemers, uitzendkrachten en oproepkrachten met een nul-urencontract kun je niet betrekken in je vergunningsaanvraag. 

Vergunning wordt verleend voor 6 weken en is maximaal 3 keer met 6 weken te verlengen.  Op basis van de vergunning kun je vervolgens bij het UWV compensatie vragen voor het, tijdens de vergunningsperiode, aan jouw betreffende medewerkers doorbetaalde loon. 

Nadat je de vergunning hebt gekregen, is het vervolgens na circa 6 weken de bedoeling dat je als werkgever de uren van die medewerkers bijhoudt.

Die gegevens heb je nodig bij jouw collectieve aanvraag van hun individuele WW-uitkeringen. De aanvraag doe je middels een het formulier Aanvraag WW-uitkering bij werktijdverkorting, te downloaden op de website van UWV. 

Bij die WW-aanvraag toetst UWV per betreffende individuele medewerker of hij/zij voldoende arbeidsverleden heeft en bovendien voldoende werkuren heeft verloren om in aanmerking te komen voor WW.

Dat urenverlies moet ten minste 5 uur per week zijn (dan wel 50% van de contracturen bij een dienstverband van maximaal 10 contractuur per week). 

Op basis van de door UWV aan jouw medewerkers toegekende WW-uitkeringen keert UWV vervolgens aan jou de bovengenoemde compensatie uit. 

Heeft u hier vragen over?

Neem contact met ons op en wij helpen u graag!

Optimaliseren kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

pexels-photo-209224

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt voor investeringen boven € 2.300 tot een bedrag van€ 57.321 28% van het investeringsbedrag. Het maximum van de KIA is € 16.051 . Het bedrag van de KIA blijft tot een investeringsbedrag van € 106.150 gelijk, om daarna af te nemen met 7,56% van het meerdere.

Door uw investeringen slim te plannen kunt u de KIA optimaliseren. De KIA geldt niet voor alle bedrijfsmiddelen, er zijn uitzonderingen.

Voor meer informatie neem contact op met ons kantoor.

Het kan nog even: Het afkopen van pensioen in eigen beheer of het omzetten hiervan.

Tot eind 2019 heeft u de mogelijkheid om een in eigen beheer opgebouwde pensioenvoorziening fiscaal vriendelijk af te kopen.

Dat gebeurt door eerst de pensioenaanspraak op de balans van de bv belastingvrij te verlagen van de commerciële naar de fiscale waarde. Vervolgens moet loonbelasting worden berekend over de fiscale waarde minus een korting. Deze korting bedraagt 19,5% in 2019.

Overweegt u afkoop van de voorziening, dan verdient het de voorkeur om dat nog in 2019 te doen vanwege de korting. De korting wordt berekend over de fiscale balanswaarde van het pensioen op 31 december 2015. Ook als de pensioenaanspraak is omgezet in een oudedagsverplichting heeft u tot en met 2019 de mogelijkheid om deze af te kopen. De kortingsregeling geldt ook bij afkoop van een oudedagsverplichting. Bij afkoop van het pensioen in eigen beheer hoeft geenrevisierente betaald te worden.

Ook is het nog mogelijk om een pensioen in eigen beheer (PEB) om te zetten in een oudedagsverplichting of kortweg een ODV.
Een van de voordelen hiervan is dat de dividendklem vervalt.

Voor meer informatie neem contact op met ons kantoor.

 

Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2018 nu beschikbaar

Voor het verzamelen van de gegevens voor de aangifte Inkomstenbelasting kan je weer gebruik maken van de handige checklist. Als je de checlist 'punt voor punt' doorneemt kan je in principe niets over het hoofd zien en hoef je niet terug te kijken wat je vorig jaar allemaal aangeleverd hebt.

Kijk voor de checklist op de downloadpagina of klik op deze link.

Ben jij een particulier en wil jij hulp bij jouw aangifte inkomstenbelasting 2018? Wij verzorgen dit graag voor jou. Informeer bij ons naar de aangifteservice voor particulieren en de aantrekkelijke tarieven!

BTW teruggaaf zonnepanelen 2016

BTW teruggave zonnepanelen blijft ook in 2016 mogelijk

Als u in 2016 zonnepanelen koopt, kunt u de betaalde BTW bij de belastingdienst blijven terug vragen.
Er is in het belastingplan 2016 gelukkig niet getornd aan deze regeling. Hierdoor krijgt deze teruggave een structureel karakter.

Mensen die zonnepanelen aankopen, hebben hierdoor geen last van de BTW verhoging op het plaatsen van zonnepanelen. Op 1 juli 2015 is dit BTW tarief verhoogd van 6% naar 21%.

Lees meer...

Premiekorting aannemen werkloze jongeren is verruimd

Verruiming premiekorting voor aannemen werkloze jongeren
De premiekortingsregeling voor het aannemen van werkloze jongeren van 18 tot 27 jaar is  per 1 juli 2015 verruimd. U kunt al gebruikmaken van de premiekorting van € 3.500 per jaar als u een werkloze jongere een arbeidscontract aanbiedt voor minimaal 24 uur per week gedurende tenminste 6 maanden.

Lees meer...

Bijtellingscategorieën gaan op schop

Bijtellingscategorieën auto van de zaak in 2016 gaan op de schop
Rijdt u op dit moment in een zuinige (bestel)auto van de zaak? Dan heeft u in dat geval u een bijtelling wegens het privégebruik van 0%, 4%, 7%, 14% of 20%, afhankelijk van de CO2-uitstoot van uw (bestel)auto. Tot 2016 blijft dat zo. Maar in de Autobrief 2.0 heeft het Kabinet onder meer de wijzigingen uiteengezet voor de bijtelling wegens privégebruik van de auto van de zaak. Kort samengevat komen die erop neer dat alleen de nul-emissieauto in de toekomst nog fiscaal  wordt gestimuleerd.

Lees meer...

Tablet valt toch echt onder de oude computerregeling

De Hoge Raad heeft besloten dat iPads en andere tablets fiscaal moeten worden behandeld als computerapparatuur. Dat betekent dat een bedrijf dat in 2010 een iPad aan het voltallige personeel uitdeelde, toch voor de naheffing over deze apparatuur opdraait.

Lees meer...

VAR aanvragen voor 2016 niet nodig

Normaal gesproken kunt u ieder jaar vanaf september een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aanvragen voor het volgende jaar, maar dit jaar hoeft dat niet.

Vanaf 1 januari 2016 verdwijnt de VAR. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel hiervoor goedgekeurd (zie ook het artikel 'Tweede Kamer keurt alternatief VAR goed'). Binnenkort behandelt de Eerste Kamer dit wetsvoorstel.

Lees meer...

Bijtelling en aanschafbelasting plug-in hybrides omhoog

 

De autobelasting voor plug-in-hybrides gaat de komende jaren flink stijgen. Dat blijkt uit antwoorden op kamervragen die de Staatssecretaris dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De brief is in handen van RTL Nieuws.

 

Lees meer...

Winstbox voor ondernemers gaat niet door!

Winstbox voor ondernemers gaat niet door!

Het invoeren van een winstbox – een aparte box voor ondernemers in de inkomstenbelasting – is te complex en heeft geen duidelijke voordelen. Het kabinet heeft daarom besloten af te zien van de verdere uitwerking en invoering van de winstbox.

 

Lees meer...

Zijn jouw activiteiten op internet hobby of onderneming

Heb jij een internetsite waarmee jij regelmatig zakelijk op internet adverteert? Bijvoorbeeld op Marktplaats of Facebook? Of verdien jij geld met jouw internetsite, zoals met het online verkopen van goederen of diensten, of met activiteiten als affiliate?

Lees meer...

Zelfstandigen aftrek niet versoberd

De zelfstandigenaftrek wordt voorlopig niet versoberd. In het belastingplan 2014 was door het kabinet Rutte II een korting van € 300 miljoen voorzien. Het voornemen was om deze korting vanaf 1 januari 2015 door te voeren. Bij de onderhandeling over het begrotingsakkoord 2014 heeft dit voorstel geen stand gehouden.

 

Lees meer...

Tijdelijke verruiming willekeurige afschrijving vanaf 1 juli 2013 t/m 31 december 2013

Willekeurige afschrijving vanaf 1 juli 2013

Vanaf 1 juli 2013 t/m 31 december 2013 is het weer mogelijk om, onder voorwaarden, op nieuwe bedrijfsmiddelen maximaal voor 50% willekeurig af te schrijven. Het restant dient op reguliere wijze afgeschreven te worden.

Deze maatregel geldt ook voor de zeer zuinige personenauto.

Lees meer...

Akkoord over wegenbelasting voor oldtimers

De afspraken uit het regeerakkoord over motorrijtuigenbelasting voor oldtimers worden versoepeld. In de nieuwe plannen wordt de leeftijdsgrens voor belastingvrije benzineauto's opgetrokken naar 40 jaar. 

 

De leeftijdsgrens voor belastingvrije benzineauto's gaat naar 40 jaar. Voor benzineauto's ouder dan 26 jaar komt er een zogeheten 'kwarttarief', met een maximum van 120 euro per jaar. Ze mogen dan alleen in de winter niet rijden. Diesels en lpg-auto's zijn uitgezonderd van het kwarttarief.

Lees meer...

Vragen en antwoorden verlaagd btw-tarief bij renovatie en herstel

Vragen en antwoorden over het besluit BLKB/2013/305M van 28 februari 2013

(verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen)

Lees meer...

Verlaagd BTW tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen

Een van de maatregelen om de woningmarkt te herstellen is de toepassing van het verlaagde btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen die ouder zijn dan twee jaar. Deze maatregel zal worden opgenomen in het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2013. Daarop vooruitlopend heeft de staatssecretaris in een besluit goedgekeurd dat het verlaagde btw-tarief vanaf 1 maart 2013 kan worden toegepast.

Lees meer...

Optimaliseren investeringsaftrek

Nu het einde van 2012 nadert is het belangrijk om de gedane investeringen in 2012 te analyseren en eventueel te optimaliseren.

Door nu te kijken naar de investeringen kunt u mogelijk een investeringsaftrek behalen van minimaal € 644.

Lees meer...

Overstap-korting!

Nú het moment om over te stappen! Stap nu over naar Verharen Administratie & Advies en profiteer tot 1 januari 2013 van onze overstapkorting. Bent u benieuwd naar de overstapkorting: Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak of laat hier uw gegevens achter, dan nemen wij contact op met u.


Administratie op orde, financiële positie helder!

Lees meer...

BTW verhoging

Vragen en antwoorden over btw-verhoging van 19% naar 21%

In verband met de aanstaande verhoging van het hoge BTW tarief van 19% naar 21% heeft het ministerie van Financiën een brochure met vragen en antwoorden over de btw-verhoging naar 21% gepubliceerd. Uit de antwoorden blijkt dat in principe de ondernemer een extra BTW factuur zou moeten sturen voor diensten die na 1 oktober worden geleverd, maar al in het verleden zijn gefactureerd.

Lees meer...

Gratis (fiscale) Quick-scan!

Gratis (fiscale) quick-scan. Nú het moment om over te stappen! 

Lees meer...

Website online

Onze nieuwe website is online!

Lees meer...

Subcategorieën

Laatste Nieuws
Actueel op Twitter