Zelfstandigen aftrek niet versoberd

De zelfstandigenaftrek wordt voorlopig niet versoberd. In het belastingplan 2014 was door het kabinet Rutte II een korting van € 300 miljoen voorzien. Het voornemen was om deze korting vanaf 1 januari 2015 door te voeren. Bij de onderhandeling over het begrotingsakkoord 2014 heeft dit voorstel geen stand gehouden.

 

Al enkele jaren probeert politiek Den Haag om de zelfstandigenaftrek te verlagen.
Vanaf 1 januari 2012 is de aftrek al fors beperkt. De oude regeling kende nog 8 schijven, met een oplopende aftrek naarmate de winst lager was. Den Haag heeft deze straf op groei weggenomen en de zelfstandigenaftrek omgebouwd tot een vaste, niet geïndexeerde aftrek van € 7.280 per jaar.

Voor 2015 stond een volgende versobering van de zelfstandigenaftrek gepland: een korting van € 300 miljoen op deze ondernemersfaciliteit. Die beperking gaat nu definitief niet door. Het wachten is nu op de invoering van een winstbox voor ondernemers waarbij alle ondernemersfaciliteiten afgeschaft worden en opgaan in een vast laag tarief in die box. Zie ook BelastingBelangen, april 2011: Een nieuw belastingstelsel, mean en lean.

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft dat tarief eerder, in zijn Fiscale Agenda van april 2011, becijferd op zo’n 28%. De invoering van een winstbox is opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet Rutte II, met 1 januari 2015 als beoogde datum van inwerkingtreding.

 

 

Laatste Nieuws
Actueel op Twitter