BTW verhoging

Vragen en antwoorden over btw-verhoging van 19% naar 21%

In verband met de aanstaande verhoging van het hoge BTW tarief van 19% naar 21% heeft het ministerie van Financiën een brochure met vragen en antwoorden over de btw-verhoging naar 21% gepubliceerd. Uit de antwoorden blijkt dat in principe de ondernemer een extra BTW factuur zou moeten sturen voor diensten die na 1 oktober worden geleverd, maar al in het verleden zijn gefactureerd.

 

Maar bent u al klaar voor de BTW verhoging? Hulp nodig bij het aanpassen van uw administratie, kassa, prijslijsten e.d. óf heeft u vragen over dit onderwerp neem dan contact op met ons of laat hier uw gegevens achter.

Vooraf factureren

Om te voorkomen dat ondernemers aanvullende factureren voor het verschil tussen 19% en 21% moeten uitreiken mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 en die onder het 21% tarief vallen reeds voor 1 oktober 2012 btw factureren naar het tarief van 21%. De ondernemer die de prestatie afneemt mag die 21% conform de regels voor het recht op aftrek in aftrek brengen.

Aangifte BTW

Prestaties welke na 30 september 2012 verricht worden en waarbij voor 1 oktober 2012 een factuur wordt uitgereikt met 21% btw dan kan deze btw opgenomen worden in rubriek 1c van het aangifteformulier. Als rubriek 1c een probleem geeft voor de ondernemer dan mag er voor gekozen worden om de prestaties onder rubriek 1a (momenteel 19%) aan te geven. Vanaf 1 oktober 2012 moet het algemene btw-tarief van 21% gewoon weer in rubriek 1a van het aangifteformulier aangegeven worden. Deze rubriek waar tot 1 oktober 2012 het 19% btw-tarief in aangegeven wordt vanaf 1 oktober 2012 aangeduid met “hoog tarief”.

Globalisatieregeling

Indien er sprake is van negatieve tijdvak- en jaarwinstmarges dan hoeft er bij toepassing van de globalisatieregeling bij de margeregeling geen rekening te worden gehouden met de tariefsverhoging. De btw over de jaarwinstmarge 2012 voor goederen waarvoor het algemeen tarief van toepassing is moet tijdsevenredig worden berekend. Dat wil zeggen dat voor ¾ van de jaarwinstmarge het 19%-tarief geldt en voor ¼ van de jaarwinstmarge het 21%-tarief.

Kijk hier voor alle vragen en antwoorden.

Bron: Rijksoverheid

Laatste Nieuws
Actueel op Twitter