Tijdelijke verruiming willekeurige afschrijving vanaf 1 juli 2013 t/m 31 december 2013

Willekeurige afschrijving vanaf 1 juli 2013

Vanaf 1 juli 2013 t/m 31 december 2013 is het weer mogelijk om, onder voorwaarden, op nieuwe bedrijfsmiddelen maximaal voor 50% willekeurig af te schrijven. Het restant dient op reguliere wijze afgeschreven te worden.

Deze maatregel geldt ook voor de zeer zuinige personenauto.

Plannen investering

Indien u al het voornemen had een investering te doen in de komende maanden, dan doet u er goed aan rekening te houden met deze tijdelijke maatregel. Hierbij is het ook van belang dat u de samenloop met de investeringsaftrek in de gaten houdt. Door nu veel te investeren kunt u mogelijk deze (eenmalige) investeringsaftrek mislopen, wat het voordeel van de willekeurige afschrijving teniet doet. Het voordeel van de willekeurige afschrijving is ‘slechts’ een liquiditeitsvoordeel omdat afschrijving naar voren wordt gehaald, terwijl de investeringsaftrek een permanent voordeel oplevert.

Uitgezonderde bedrijfsmiddelen

Willekeurige afschrijving geldt niet voor alle bedrijfsmiddelen. Enkele bedrijfsmiddelen waarop u niet willekeurig kunt afschrijven:

  • gebouwen en woonschepen
  • bromfietsen en motorrijwielen
  • personenauto’s (behalve taxi’s en zeer zuinige auto’s)
  • dieren
  • wegen, paden, bruggen, tunnels  en dergelijke
  • immateriële activa (goodwill, octrooien, vergunningen)

Bedrijfsmiddelen die u ter beschikking stelt aan derden, kunt u ook niet willekeurig afschrijven. Maar bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor korte verhuur, kunt u wel willekeurig afschrijven. Denk bijvoorbeeld aan speciaal gereedschap, aanhangwagens en hoogwerkers die u verhuurt.

Voor meer informatie of een toelichting kunt u hier contact opnemen met mij.

 

Laatste Nieuws
Actueel op Twitter